Kompleksowa likwidacja szkód

komunikacyjnych i majątkowych.

Zgłoś szkodę
Nasze jednostki
Dyżury rzeczoznawców

Nowości

VIG Ekspert rozszerza zakres działalności...

31.10.2015

W dniu 01.11.2015 r. do grona członków Spółdzielni VIG Ekspert dołączyły spółki: Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oraz Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.

Konferencja IMP

16.10.2012

Dnia 17 września 2012 roku w Warszawie, odbyła się konferencja poświęcona optymalizacji kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych, gdzie poruszano problematykę profilowanych ścieżek likwidacji...